Opfrissen verkeerstheorie

Verkeersregels veranderen af en toe, daarom de "Opfris 3+" cursus

De Opfris 3+ cursus is in de plaats gekomen van de Broemcursus, het accent ligt nu op de verkeerstheorie omdat daar regelmatig zaken wijzigen en dat voor velen ongemerkt gaat. Het is daarom goed om na 30 of soms nog veel meer jaren alles weer een keer de revue te laten passeren en daarmee veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Afgelopen oktober (2014) is deze (gratis!) cursus voor het eerst in Heeze-Leende gehouden. Er zijn drie ochtenden theorielessen gegeven door provinciale verkeersvoorlichters, hierbij werd de verkeerskennis opgefrist en werden de vele nieuwe regels uitgelegd. Thuis kan alles op het gemak nog eens worden bekeken in het theorieboekje dat speciaal op deze cursus is toegesneden en dat alle deelnemers uitgereikt kregen. Tijdens de laatste les werd er een test afgenomen waarbij iedereen voor zichzelf kon zien hoe het met de kennis stond. Bovendien kon er tijdens de laatste les een afspraak gemaakt worden met Lau Verberne, de plaatselijke rijschoolhouder, om tegen sterk gereduceerd tarief een uur met hem in de eigen auto te gaan rijden om wat verbetertips te krijgen en eventueel sluimerende problemen door te nemen.

Deze eerste cursus trok 26 belangstellenden en werd mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Heeze-Leende. De algemene mening was dat veel meer mensen hier aan zouden moeten deelnemen, dus het zal in de toekomst zeker herhaald gaan worden. Van een van de deelnemers kregen we een enthousiaste terugkoppeling, zie daarvoor hieronder:

OPFRIS 3+ cursus.
Vol goede moed en ook met een portie nieuwsgierigheid gaf ik me op voor de Opfris 3+ cursus. Deze werd georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland.
De organisatie in Heeze was in handen van Piet Thurlings  en  besloeg 3 dagdelen in ’t Perron.
Mijn rijbewijs heb ik tientallen jaren geleden gehaald en er is best wel wat veranderd in het verkeer, maar … ik wist het natuurlijk allemaal  heel goed!!  Voor mij niks nieuws!!!     Dus niet!!
Daar de KBO meer dan 1000 leden heeft,  verwachtte  ik een volle zaal, maar dat was helaas niet zo. Jammer, weinig belangstelling bij de 50+  voor zo’n belangrijk thema als verkeer.
Het zal wel zo zijn, dat Heeze  alleen maar goede verkeersdeelnemers heeft , of… durft men niet.?????
De 1e  en de 2e les waren theorielessen. Via  beelden  op  een groot scherm kwamen zeer veel verkeerssituaties en borden aan bod. Steeds werd uitleg gegeven.  Alles wat veranderd was, zoals rotondes, borden, strepen op de weg,  oversteekplaatsen e.d. werd benadrukt.
Mijn hersens kraakten! Wat was  er veel, dat ik niet meer BEWUST zag.
In de 3e les kregen we een test, gelijk aan een theorie-examen. Erg interessant.  Situaties werden getoond en wij moesten op papier de goede antwoorden geven. 
De antwoorden werden met de deelnemers doorgenomen, ( gelukkig mocht je  je werk zelf nakijken) en  dat leidde  tot  interessante discussies.
Conclusie na afloop; GEZAKT!! En ik ben vast niet de enige deelnemer geweest die meer dan 5 fouten had.!!!!!!!
Ik ben met de neus op de feiten gedrukt en er op gewezen dat verkeer verandert!!
De ochtenden waren zeer nuttig,  met veel meer interesse en oplettendheid neem ik NU deel aan het verkeer als  fietser, voetganger en autobestuurder.
Het volgend jaar ga ik weer en ik hoop dat iedereen die dit stukje leest ook komt.!!! Deze  theorieochtenden zijn voor ons 50+ goud waard.  Je leert er veel van en samen moeten we het toch doen  in het verkeer!!!
Met dank aan de organisatie en Lau Verberne,  bij wie ik binnenkort een uur mag rijden in mijn eigen auto en daar ben ik nu veel bewuster mee bezig!!
Een deelnemer.