Wat we doen in onze afdeling

Een korte globale beschrijving van waar wij ons bij de afdeling Heeze-Leende mee bezig houden.

De formele beschrijving wat wij doen staat in het afdelingsplan onder: afdeling> VVN Heeze-Leende, concreet zijn wij bezig (soms geweest) met het volgende:
Plan rondom de v.m. Bergerhofschool, centrumplan Leende, uitbreiding 30km zones naar De Nieuwe Hoeve, het uitbreidingplan de Bulders,  de rondweg en  het weren van vrachtverkeer door de kernen. Helaas zullen we moeten accepteren dat onze adviezen niet altijd een op een worden overgenomen, ook andere partijen hebben hun inbreng.
Fietsverlichtingsacties, op alle basisscholen van onze gemeente controleren wij de verlichting van de fietsen van de kinderen, kleine reparaties worden daarbij direct uitgevoerd door de plaatselijke rijwielhandelaren.
Verkeersexamens op de basisscholen, worden nog steeds door de politie afgenomen, maar wij krijgen daarin een steeds groter aandeel.
De “Broemcursus”, nu vervangen door: "Opfris 2.0", is een opfriscursus voor ouderen in het verkeer die wij samen met de KBO en de gemeente organiseren.
Samen met de KBO organiseren wij oefencursussen voor scootmobielers en trainingen voor ouderen met een E-bike.
Mocht U ideeën hebben of voorstellen willen doen neem dan rustig contact met ons secretariaat op.